Eise Comité

Zesummesetzung vum Comité fir 2021/2022

President: André Hever

Vize-President: Joachim Block

Sekretärin: Carine Hauswirth

Sekretär adj.: Christian Block

Keessier: Joachim Block

Memberen:

  • Josy Kontz
  • Pierre Langehegermann
  • Daniel Neyen
  • Marie-Paule Toussaint

USMVL-Vertrieder: Joachim Block an André Hever

UGDA-Vertrieder: André Hever a Josy Kontz

Vertrieder an der Lampertsbierger Entente: André Hever a Pierre Langehegermann

Archiv an Instrumenter: Pierre Langehegermann an Anne Muller