Eise Comité

Zesummesetzung vum Comité fir 2018

President: André Hever

Sekretärin: Carine Hauswirth

Keessier: Joachim Block

Memberen:

  • Roger Braun
  • Josy Kontz
  • Eugène Mackel
  • Marie-Paule Toussaint
  • Pierre Langehegermann