Generalversammlung a Galaconcert verluecht

Op Grond vun de Mesuren déi vun der Regierung an der Stad Lëtzebuerg am Kader vun der Pandemie vum Coronavirus geholl goufen, sinn d’Generalversammlung (16. Mäerz) an de Galaconcert (25. Abrëll) op e spéideren Datum verluecht.

Passt gutt op iech op, bleift gesond a bis hoffentlech geschwënn.

De Comité